Wybory do Rady Parafialnej

wybory 1
 
25 lutego odbędą się wybory do Rad Parafialnych we wszystkich parafiach niemieckich i obcojęzycznych na terenie archidiecezji monachijskiej.
 
Zachęcamy do kandydowania do rady parafialnej naszej polskiej wspólnoty osoby, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia, widnieją na liście katolików, należą do naszej parafii, są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz pragną służyć prawdziwemu dobru i jedności naszej parafii.
 
Zgłoszenia kandydatury z sześcioma podpisami osób popierających kandydata przyjmują członkowie Komisji Wyborczej oraz biura parafialne do 28 stycznia br.
 
 

                         ULOTKA INFORMACYJNA