Bale karnawałowe na Neuperlachu

bal 4
W sobotę, 27 stycznia 2018 r., odbędą się trzy zabawy karnawałowe na Neuperlachu.
Przedpołudniem - w dwóch grupach wiekowych - dla dzieci młodszych (od 3-6 lat) i starszych (od 7 lat wzwyż) oraz od godz. 20.00 bal karnawałowy dla dorosłych.
Wszystkie bale poprowadzą wodzireje z Wiednia. Bilety można nabywać w sobotę w kawiarence szkolnej oraz w niedzielę po Mszy św. na Neuperlachu.
 

                                      PLAKAT