Komunia duchowa

tabernakulum 1Komunia duchowa
 
W sytuacji, kiedy wierni nie mają możliwości uczestnictwa we Mszy św. i przyjmowania Komunii świętej sakramentalnej, Kościół zaleca Komunię duchową. Praktyka ta znana była już w starożytności. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Pana Jezusa.

Sam sposób przyjęcia Komunii duchowej może mieć formę krótkiej modlitwy, np.: Wierzę Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

Komunia duchowa może też mieć formę bardziej rozbudowaną: akt żalu, lektura Słowa Bożego, modlitwa „Ojcze nasz”, Baranku Boży oraz zaproszenie Jezusa do swojego serca. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych osób, które są w stanie łaski uświęcającej.