Wznowienie publicznego sprawowania Mszy św. – informacja zaktualizowana 30.05.2020

informacje m
Drodzy Parafianie!
 
Od 4 maja br. zostało wznowione sprawowanie Mszy św. z fizycznym udziałem wiernych. Niestety, udział wiernych jest ograniczony liczbowo z racji dalej obowiązujących restrykcji sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, które Kościół musi przestrzegać. Poniżej podajemy warunki wskazane przez kurię monachijską, które muszą być spełnione przez wiernych pragnących uczestniczyć w Mszach św. sprawowanych w kościołach:
 
- brak jakichkolwiek symptomów choroby i kontaktów z osobami zakażonymi koronawirusem
- wcześniejsze zapisanie się na listę uczestników konkretnej Mszy św. niedzielnej za pomocą formularza lub telefonicznie
- zachowanie 2 m odstępu przy wchodzeniu do kościoła
- posiadanie maski zasłaniającej usta i nos
- zajęcie tylko tego miejsca w kościele, które jest oznaczone
- zachowanie 2 m odstępu od innych osób wewnątrz kościoła
- przekazywanie znaku pokoju bez podawania dłoni
- przyjmowanie Komunii świętej tylko na rękę
- niezatrzymywanie się w grupie po wyjściu z kościoła
 
Arcybiskup monachijski przedłuża dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej aż do czasu ustania pandemii koronawirusa. Pamiętajmy o możliwości korzystania z transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych Mszy św.
 
Jeśli chodzi o przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania, to jest ono możliwe po uprzednim ustaleniu terminu. Spowiedź nie może odbywać się w konfesjonale, lecz w większym pomieszczeniu i zawsze w masce zasłaniającej usta i nos oraz z zachowaniem odstępu 2 m między spowiednikiem a penitentem.
 
Jesteśmy świadomi, że przestrzeganie powyższych przepisów wymaga od nas wiele odpowiedzialności, wyrozumiałości i cierpliwości. Jako duszpasterze prosimy Was bardzo o taką postawę. Ta trudna sytuacja, jaką przeżywamy, jest sprawdzianem dojrzałości naszego chrześcijaństwa.
Módlmy się wytrwale o skuteczne przezwyciężenie pandemii koronawirusa, aby nasze życie religijne mogło powrócić do normalności. Powierzajmy się szczególnej opiece Matki Bożej w tym miesiącu Jej poświęconym.
 
Informacje szczegółowe
Pragnąc zapewnić jak największej liczbie wiernych możliwość uczestnictwa w Mszach św., informujemy, że są one sprawowane według następującego porządku:
 
19.00 (sobota) – kościół św. Moniki
10.00 – kościół św. Jana Nepomucena (Ludwigsfeld)
10.00 – kościół św. Moniki
11.30 – kościół św. Moniki
12.00 – kościół św. Józefa
13.30 – kościół św. Józefa
18.30 – kościół Matki Bożej Królowej Pokoju
 
Uczestnictwo w Mszach św. niedzielno-świątecznych należy zgłaszać za pomocą formularza lub telefonicznie w ciągu tygodnia poprzedzającego niedzielę, najpóźniej w piątek do godz. 14.00, podając swoje imię i nazwisko oraz godzinę, która nas interesuje. Prosimy, aby dokonywać zgłoszenia już w pierwszych dniach tygodnia, bo to umożliwi właściwe wykorzystanie dostępnych miejsc w poszczególnych kościołach. Wcześniejsze zgłaszanie swojego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. ma zapobiec przykrej sytuacji, że ktoś przyjdzie do kościoła i nie będzie mógł wejść z powodu braku miejsc. W przypadku ewentualnych zmianprosimy o szybką informację.
 
Uczestnictwo w Mszach św. niedzielno-świątecznych należy zgłaszać:
 
Prosimy rejstrować, każdą osobę z rodziny w osobnym formularzu. Potwierdzenie zapisu na Mszę św. jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w niej. Nie będą wysyłane dodatkowe maile potwierdzające z biura parafialnego.
 
- kościół św. Józefa:
• za pomocą formularza: https://www.duszpolonia.org/index.php/host?alias=pmk_muenchen
• telefonicznie: 0177/4890151 (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 
- kościół św. Jana Nepomucena (Ludwigsfeld) i kościół MB Królowej Pokoju (Giesing)
• za pomocą formularza: https://www.duszpolonia.org/index.php/host?alias=pmk_muenchen
• telefonicznie: 0152/05864852 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)
 
- kościół św. Moniki (Neuperlach)
• za pomocą formularza: https://www.duszpolonia.org/index.php/host?alias=pmk_muenchen
• telefonicznie: 0160/1248113 (w godzinach otwarcia biura parafialnego).
 
Nabożeństwa czerwcowe i Msze św. w ciągu tygodnia są sprawowane o godzinie 19.00:
- kościół św. Józefa (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek)
- kościół św. Moniki (wtorek, czwartek, piątek)
- kaplica przy Hessstr. 24 (sobota) należy zgłaszać swoje uczestnictwo za pomocą formularza https://www.duszpolonia.org/index.php/host?alias=pmk_muenchen lub telefonicznie 0177/4890151
 
Nie ma zasadniczo potrzeby zgłaszania uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w kościołach: św. Józefa i św. Moniki.

Wasi duszpasterze