Wyniki rekrutacji do SPO im. Jana Pawła II

info szkolne 3
Dyrekcja Szkoły uprzejmie informuje zainteresowanych rodziców, iż wszystkie dzieci zgłoszone do dn. 10.06.br. do placówki na Nymphenburgu zostały przyjęte na rok szkolny 2024/2025.
 
Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w grupach na Neuperlachu: w przedszkolu lub w „zerówce” o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka zostaną poinformowani w najbliższym czasie telefonicznie.
 
Rok szkolny 2024/2025 rozpocznie sIę w sobotę 14.09.2024
 
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Parafii Katolickiej na początku września.