Ojciec mgr Adam Dudek CSsR

Ojciec mgr Adam Dudek CSsR

Dudek 3Ojciec Adam Dudek urodził się 17.11.1985 r. w Zgorzelcu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu, rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Elektrycznym, na kierunku Automatyka i Robotyka. Rok po uzyskaniu tytułu mgr. inż., w 2010 r., wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, gdzie po odbyciu postulatu i nowicjatu, w 2012 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26.05.2018 r. z rąk ks. kard. Stanisława Dziwisza. Od 01.09.2018 r. skierowany został do posługi w Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium.