Cmentarz w Schondorf

03. schondorf nad ammersee 2Na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Anny w Schondorf nad jeziorem Ammersee znajduje się grób prof. Tadeusza Zielińskiego (1859-1944), wybitnego znawcy świata antycznego.

Pomnik poświęcony pamięci prof. Zielińskiego, ufundowany przez polską Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, został odsłonięty w Schondorf w dniu 7 lipca 1997 r. Jego konstrukcję stanowią dwa wykonane z brązu koła z napisami w języku niemieckim, polskim i po łacinie. Nawiązując do greckich dysków, symbolizują one koło historii i pokazują łączność między antykiem, a nowoczesnością oraz między historią, a współczesnością.16. schondorf nad ammersee 2

Prof. Tadeusz Zieliński urodził się w 1859 r. w majątku rodzinnym Skrzypczyńce pod Kijowem. Po ukończeniu niemieckiego gimnazjum w Sankt Petersburgu rozpoczął studia języków starożytnych w Lipsku. Studiował również w Monachium i Wiedniu. W latach 1884-1919 pracował jako profesor na uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił w 1921 r. do kraju i na Uniwersytecie Warszawskim objął katedrę Filologii Klasycznej. W 1935 r. przeszedł na emeryturę. Po wybuchu II wojny światowej, podczas bombardowania Warszawy w dniu 16 września 1939 r., jego mieszkanie wraz z prywatną biblioteką zawierającą cenne manuskrypty legło w gruzach. Prof. Zieliński zdecydował się wtedy opuścić Warszawę i pojechać do Rzymu. W drodze do Włoch zatrzymał się u syna Feliksa przebywającego w Schondorf nad Ammersee. Zmarł w 1944 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu 68. schondorf 2przy kościele św. Anny.

Prof. Tadeusz Zieliński był cenionym naukowcem w całej Europie. Był uhonorowany tytułem doktora honoris causa 11 uczelni, w tym Oxfordu, Paryża, Brukseli, Krakowa, Warszawy. Był członkiem 21 Akademii Nauk, w tym również Bawarskiej. W jego dorob- ku naukowym jest 900 różnych prac. Pisał w języku polskim, rosyjskim, nie- mieckim i francuskim. Wiele jego prac było tlumaczonych na różne języki.