Uczniowie SPO im. bł. ks. bpa Michała Kozala w Dachau

dachau 6W sobotę 5 kwietnia 2014 r. w ramach zajęć lekcyjnych, uczniowie starszych klas szkoły Przedmiotów Ojczystych im. bł. ks. bp. Michała Kozala na Neuperlachu, przybyli do obozu koncentracyjnego w Dachau. Celem wyprawy było m.in. przybliżenie uczniom historii życia i śmierci nowo obranego patrona szkoły, biskupa Michała Kozala, który poniósł śmierć podczas II wojny światowej w obozie w Dachau. Zwiedzanie obozu rozpoczęto Mszą św. w kaplicy sióstr Karmelitanek odprawioną, w intencji uczniów i nauczycieli SPO, przez ojca Tomasza Sadowskiego. Po Mszy św., w której aktywny udział brali uczniowie, wszyscy razem z nowym sztandarem szkoły z wizerunkiem patrona, udali się pod Kaplicę Śmiertelnego Lęku Chrystusa, by pod tablicą upamiętniającą więzionych w obozie w Dachau polskich księży, złożyć kwiaty i zapalić znicze. Na zakończenie odśpiewano hymn Polski i zmówiono modlitwy za zmarłych.
Następnie cała grupa wraz z przewodnikiem rozpoczęła zwiedzanie obozu. Uczniowie zobaczyli fundamenty bloku, gdzie więzieni byli księża, bloku gdzie zmarł bł. bp Michał Kozal oraz rekonstrukcję baraku, gdzie mieszkali więźniowie. Pani przewodnik mówiła m.in. o pobycie bł. bpa Michała Kozala i o jego służbie. Przypomniała dzieciom, jak ważne jest odwiedzanie takich miejsc jak obóz koncentracyjny w Dachau, aby nie zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach i jednocześnie nie dopuścić by ta historia się powtórzyła.
W wyjeździe do Dachau, oprócz duszpasterza szkoły o. Tomasza Sadowskiego, nauczycieli starszych klas oraz pani dyrektor Izabeli Kulesza-Ubrich, udział wzięli także odpowiedzialni za organizację rodzice wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Joanną Halemba.