Odznaczenia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu

10. odznaczenia npW niedzielę 12 lutego 2012 r. po niedzielnej Mszy Świętej w kościele św. Moniki odbyła się uroczystość wręczenia medali Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nauczycielom Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu. Przybyły z Warszawy pan Dariusz Bonisławski wiceprezes Zarządu Krajowego tego stowarzyszenia wraz z panem prof. Piotrem Małoszewskim wręczyli medale: brązowy pani Agnieszce Papierowskiej za długoletnią pracę w przedszkolu w Szkole Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu oraz zaangażowanie na rzecz parafii (była przewodnicząca Rady Parafialnej); srebrny panu dr Jackowi Szatkowskiemu za szczególną pracę na rzecz tutejszej szkoły, organizowanie imprez szkolnych oraz zaangażowanie na rzecz tutejszej Misji; oraz srebrny panu mgr Markowi Nawrockiemu, diakonowi i nauczycielowi szkoły, za ponad 20.letni wkład w działalność parafii i całej Polonii. Gratulacje i kwiaty zostały wręczone przez panią dyrektor szkoły Izabelę Kuleszę – Ubrich, przewodniczącą tutejszej Rady Parafialnej panią Danutę Ramczykowską i przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Joannę Halembę. Po zakończeniu Mszy Świętej wykonano pamiątkowe zdjęcia.