Dzień Patrona SPO im. Jana Pawła II

dzien patrona 129 marca 2014 r. Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II obchodziła Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną w kaplicy parafialnej. Po błogosławieństwie i odmówieniu Litanii do błogosławionego Jana Pawła II, społeczność szkolna z powagą ucałowała Jego Relikwie Krwi. Przedstawiciele wspólnoty szkolnej wręczyli o. proboszczowi Ksiegę Intencji, która zostanie złożona przy grobie św. Jana Pawła II.
Myślą przewodnią akademii było przygotowanie przez młodzież projektu prezentacji o Janie Pawle II . Pomysł okazał się świetny. Zobaczyliśmy wiele zdjęć Papieża - wielkiego dostojnika Kościoła i ciepłego, wesołego człowieka. Mogliśmy obserwować Jego drogę fizycznego i duchowego dojrzewania. W oczach wielu dorosłych pojawiły łzy wzruszenia - zdjęcia przypominały to, czego byliśmy świadkami. Uczestniczyliśmy w spotkaniu dwóch okien: watykańskiego i krakowskiego, które toczyły ze sobą rywalizujący dialog o to, jakie zdarzenia i sytuacje związane z Janem Pawłem II były ich udziałem. Przywoływały wspomnienia poważnych dysput Papieża, żarty i wspólne śpiewania... Najprawdziwszy jednak entuzjazm, szczególnie najmłodszych, wywołali raperzy, których zobaczyliśmy na ekranie. W swój utwór wpletli słowa Jana Pawła II. Śpiewali, że: ,,Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie" i radośnie stwierdzali, że „Nie ma lepszego od Jana Pawła II". Wiele miłych wzruszeń dostarczył tez utwór ,,Ave Maria" wykonany przez duet nauczyciela i ucznia: pana Karola Janiszka na saksofonie z fortepianowym akompaniamentem Jakuba Talagi. Pod koniec akademii uczniowie otrzymali pięknie wykonane przez rodziców kwiatki z podobizną „naszego Papieża". Las kwiatów towarzyszył radosnemu Alleluja z oratorium „Mesjasz" G.F. Händla.
Gościem uroczystości był prezes Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła działającego przy naszej Parafii - p.dr Adam Kowalik, który obdarował społeczność szkolną pamiątkowymi medalami.
Ojciec proboszcz dr Stanisław Pławecki, podczas Mszy św. i po zakończeniu występów, zwracał uwagę na potrzebę kształtowania takich cech jak: pracowitość, rzetelność, sumienność. Przypomniał, że sam polski papież podkreślał, że: ,, Świeci są nie po to, by ich podziwiać, lecz po to, by ich - naśladować" . Ojciec proboszcz podziękował organizatorom i wykonawcom dzisiejszej uroczystości. Pani dyrektor mgr Maryla Majchrzak wyraziła radość, że tak wielkie dla SPO im. Jana Pawła II wydarzenie, miało tak piękną oprawę . Dziękowała wszystkim, szczególnie podkreślając trud włożony przez Radę Rodziców, bez których piękno dzisiejszej uroczystości byłoby niekompletne. Szczególnie cieszyła ją i nas wszystkich pomoc absolwenta Mateusza Bednorza, który po raz kolejny w tym roku służył swoją wiedzą i umiejętnościami w działaniach naszej szkoły.
Wszyscy gratulowaliśmy autorom pięknych obchodów Dnia Patrona: p. mgr Beacie Schuhbauer, p. mgr Genowefie Bialkovski, p. mgr Karolowi Janiszkowi, naszym młodym aktorom i Patronowi, że nad wszystkim czuwał. To był piękny dzień!