Spotkanie członków Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z o. Krzysztofem Wieliczko

Spotkanie z ks. WieliczkoPrzyjaciele Fundacji Jana Pawła II, działający w parafialnym Kole pod przewodnictwem pani Marty Czempik, postanowili w szczególny sposób przeżyć tegoroczny Dzień Papieski. W tym celu zaprosili na tę uroczystość administratora Fundacji ojca Krzysztofa Wieliczko. W sobotę, 14 października 2017 r. wzięli udział we Mszy św., którą sprawowali: o. K. Wieliczko, o. Stanisław Pławecki oraz sympatyk naszego Koła, ks. prof. Bogdan Piwowarczyk. Gość z Rzymu wygłosił kazanie, dzięki któremu postać ukochanego Świętego Jana Pawła II stanęła przed uczestnikami Mszy św. no nowo jak żywa. Na zakończenie Eucharystii można było ucałować relikwie krwi św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy udali się na agapę, by dalej wspominać osobiste spotkania z Karolem Wojtyłą, fakty z jego życia i jego dzieła. Parafialne Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II obchodziło w tym dniu dziesięciolecie swojego istnienia.