Otwarcie Szopki na Dworcu Głównym

szopka2019W niedzielę 08 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 na Dworcu Głównym w Monachium miało miejsce uroczyste otwarcie polskiej szopki Bożonarodzeniowej, wyrzeżbionej przez uczniów liceum Kenara z Zakopanego. Uroczystość została zorganizowana przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienie Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Monachium, Polską Parafię Katolicką w Monachium wraz z Konsulatem Generalnym RP przy współpracy z Zarządem Dworca Monachium i Radą Cudzoziemców. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miasta Monachium, kościołów różnych wyznań, polityki i stowarzyszeń społecznych. W tym roku szopka tematem szopki jest: "Betlejem i bezdomni" z figurami świętej rodziny, króli, pasterzy oraz Henriego Grouès, znanego bardziej jako abbé Pierre, bratem "Zeno" Władysławem Żebrowskim i świętą Józefiną Bakhitą. Szopkę poświęcił proboszcz Polskiej Parafia Katolickej w Monachium o. dr Stanislaw Pławecki. Podczas uroczystości kolejno przemawiali: p. Karl Bliemetsrieder, kierownik operatywny dworca, ks. prał. dr Alexander Hoffmann, kierownik duszpasterstwa obcojęzycznego w diecezji Monachium- Fryzynga jako przedstawiciel ks. kard. Reinharda Marxa, p. Barbara Kittelberger, dziekan kościoła ewangelicko- luterańskiego w Monachium, Nicolai Artemoff – arcykapłan kościoła prawosławnego w Monachium, p. Ulrike Grimm z Rady Miasta w zastępstwie burmistrza Monachium, p. Lara Galli z Rady Cudzoziemców Miasta Monachium, p. Bettina Spahn z Bahnhofsmission oraz dr Joanna Lange z Rady katolików regionu Monachium a zarazem wolontariuszka zajmująca się udzielaniem pomocy polskim bezdomnym w Monachium. Przemówieniom towarzyszyły polskie kolędy w wykonaniu uczestnika tegorocznej edycji programu „The Voice of Poland” Mikołaja Macioszczyka i jego grupy. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem polskimi wypiekami i kawą w sali konferencyjnej dworca. Szopka będzie wystawiona do 12. stycznia 2020 r.