Wielka Sobota w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju

Wielka SobotaLiturgia Wigilii Paschalnej w naszej Parafii odbyła się w Wielką Sobotę 8 kwietnia 2023 r. w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju.
Rozpoczął ją obrzęd poświęcenie ognia, rozpalonego przed świątynią, od którego zapalony został paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.
Na świecy paschalnej kapłan nakreślił bieżący rok, krzyż i litery: Α (alfa) i Ω (omega). Jest to symbol oznaczający, że na początku był Bóg i On też przyjdzie na końcu jako miłosierny sędzia. Kapłan wbił w paschał pięć gwoździ symbolizujących pięć ran Chrystusa i śpiewając Światło Chrystusa wniósł zapalony paschał do świątyni, od którego wierni zapalili swoje świece. Następnie zaśpiewany został Exultet – uroczyste orędzie wielkanocne zaczynające się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie...". W czasie liturgii słowa przeczytano w sumie cztery czytania, po czym zabrzmiało radosne "Alleluja" wieszczące prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Po homilii, którą wygłosił o. Mirosław Dawlewicz CSsR, nastąpiło poświęcenie wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie rozpoczęła się uroczysta liturgia eucharystyczna, która zakończyła się procesją rezurekcyjną, czyli radosnym uczczeniem Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Na zakończenie nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Głównym celebransem Liturgii Wigilii Paschalnej był o. Mirosław Dawlewicz CSsR. Współcelebransami byli: o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR, o. Norbert Żukliński CSsR oraz o. Tadeusz Trojan CssR.