3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

3 maja 2023W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2023 r., w kościele św. Barbary sprawowana była Msza św. w intencji naszej Ojczyzny, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. dr Kazimierz Rynkiewicz.
Mszę św. współkoncelebrowali o. dr Stanisław Pławecki CSsR, o. Tadeusz Trojan CSsR oraz o. Norbert Żukliński CSsR.
Na uroczystości nie zabrakło wiernych w strojach ludowych oraz obecne były również poczty sztandarowe. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór parafialny pod przewodnictwem p. Józefa Obuchowskiego.
Po Mszy św. w sali parafialnej miał miejsce symboliczny poczęstunek, który zgromadził wielu naszych parafian. Podczas wspólnego świętowania śpiewano pieśni patriotyczne. Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwała Rada Parafialna.