Rada Parafialna Polskiej Parafii Monachium

Rada Parafialna stanowi grono osób duchownych i świeckich służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego.

 

Przewodnicząca: Joanna Halemba,
Wiceprzewodnicząca: Alina Kordasch,
Sekretarz: mgr Joanna Bąk -Polney.

Członkowie: Tadeusz Hajduk, Andrzej Halemba, Alina Kordasch, Andrzej Kotara, dr med. Joanna Lange, Lidia Łomnicka, inż. Andrzej Majchrzak, Ewelina Miśkowiec, Agnieszka Oćwieja, Zofia Pajonk, mgr inż. Alina Richter, Mariusz Sienkiewicz, mgr inż. Urszula Szpetkowska, Teresa Wilgocka. 


Członkowie Rady Parafialnej działają w trzech Komisjach:
Komisja Charytatywna:
Andrzej Majchrzak – przewodniczący, Andrzej Halemba, Urszula Szpetkowska, Andrzej Kotara, Agnieszka Oćwieja, Teresa Wilgocka, Alina Kordasch.

Komisja Kultury: 
Joanna Lange - przewodnicząca, Zofia Pajonk, Ewa Rogowska, Lidia Łomnicka.

Komisja Liturgiczna:
Alina Richter – przewodnicząca, Ewelina Miśkowiec, Joanna Bąk - Polney, Mariusz Sienkiewicz, Tadeusz Hajduk.