Wielki Post

wielki post 13
 
Rozpoczęliśmy 40 dniowy okres Wielkiego Postu, czas intensywniejszej modlitwy, słuchania Słowa Bożego oraz uczynków pokutnych, aby wyzwolić się od grzesznych przywiązań i dostąpić zbawczych łask Chrystusa. Zatroszczmy się o owocne przeżycie tegorocznego Wielkiego Postu, poświęcając więcej czasu na modlitwę i rozważania Słowa Bożego oraz podejmując dobrowolne wyrzeczenia i uczynki miłosierdzia
 
Wielki Post to czas pokuty, przygotowujący do przeżycia największych świąt dla chrześcijan, Świąt Wielkanocy. Obejmuje on czterdzieści dni, liczonych od Środy Popielcowej do początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, przy czym do owych czterdziestu dni nie wlicza się Niedziel.
 
W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni.

W VII wieku, Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W czasie Wielkiego Postu obowiązującym kolorem liturgicznym staje się fiolet. Podczas Eucharystii nie śpiewa się "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu".
 
Post ścisły (ograniczenie ilości posiłków – post ilościowy)
– obowiązuje wiernych od 18. roku do 60. roku życia w Środę Popielcową i Wielki Piątek;
– polega na spożywaniu jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia z zachowaniem wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 
Post jakościowyWstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
– obowiązuje wiernych od 14. roku życia do końca życia w piątki całego roku oraz w Środę Popielcową;
– nie obowiązuje, jeśli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość;
– z zachowania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (wyjątek ten nie dotyczy powstrzymania się od pokarmów mięsnych w Środę Popielcową i Wielki Piątek). 
 
Post eucharystyczny (przygotowanie do przyjęcia Komunii Świętej)
– polega na powstrzymywaniu się od pokarmów (z wyjątkiem wody i lekarstw) na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej;
– z tej zasady zwolnieni są osoby chore i w podeszłym wieku oraz kapłani celebrujący lub koncelebrujący Mszę Św. po raz kolejny w danym dniu