Duszpasterze

proboszcz 2

Proboszcz. Ojciec dr Stanisław Pławecki CSsR

Ojciec dr Stanisław Pławecki CSsR urodził się 21.07.1954 r. w Żegocinie k. Bochni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokszałcącego w Limanowej rozpoczął w 1973 r. studia w Wyższym Seminarium Duchownym…
o. Nowak rafal

Wikariusz. Ojciec mgr Rafał Nowak CSsR

Ojciec Rafał Nowak urodził się 22.01.1986 r. w Toruniu. Po ukończeniu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, w roku 2005 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie, gdzie…
Trojan 2

Ojciec mgr Tadeusz Trojan

O. Tadeusz Trojan urodził się 8 lutego 1958 r. w Mystkowie pod Nowym Sączem. Tam uzyskał dyplom maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w 1977 r., po czym wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów w…