Proboszcz. Ojciec dr Stanisław Pławecki CSsR

proboszcz 2Ojciec dr Stanisław Pławecki CSsR urodził się 21.07.1954 r. w Żegocinie k. Bochni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokszałcącego w Limanowej rozpoczął w 1973 r. studia w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Już w czasie pobytu w seminarium interesował się sprawami i problemami misji zagranicznych. Należał do Koła Misyjnego, którego był również przewodniczącym. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 05.06.1980 r. w Tuchowie. Po święceniach został skierowany na studium przygotowawcze do pracy misyjnej w Louvein (Belgia). W 1981 r. wyjechał do Boliwii. Głównym polem jego działalności duszpasterskiej były: praca z młodzieżą, lekcje religii w miejscowych szkołach, opieka nad oazą młodzieżową, a także wyjazdy z posługą duszpasterską do wiosek indiańskich. Pełnił również funkcję kapelana miejscowej jednostki wojskowej. W 1984 r. wysłany został do Rzymu na Akademię Alfonsjańską przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w celu podjęcia specjalistycznych studiów z zakresu teologii moralnej. Przez cały czas pobytu w Rzymie sprawował opiekę duszpasterską nad grupą polskich azylantów. W 1990 r. uzyskał tytuł doktora teologii moralnej na podstawie rozprawy pt.: „Wyzwolenie jako imperatyw moralny chrześcijanina w latyno – amerykańskiej refleksji teologiczno-moralnej”. Z dniem 01.02.1991 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako proboszcz Polskiej Misji Katolickiej Monachium I. Od 22.11.2002 r. pełni funkcję dziekana Południowego Dekanatu PMK w Niemczech. Od 01.09.2004 r. jest proboszczem PMK Monachium złożonej z dwóch ośrodków duszpasterskich (Heßstr. i Neuperlach). Od 1.02.2012r. proboszcz nowo utworzonej, dekretem ks. Kardynała Reinharda Marxa, jednej Polskiej Misji Katolickiej Monachium z siedzibą centralną na Heßstr. i ośrodkiem duszpasterskim na Neuperlachu.