Przygotowanie do sakramentów

Sakrament chrztu świętego
Chrzest św. poprzedza katecheza dla rodziców i chrzestnych. Rodzice powinni zgłosić się miesiąc wcześniej przed zaplanowaną datą chrztu św. w biurze parafialnym, dostarczając akt urodzenia dziecka oraz wypełnić odpowiedni formularz. Przygotowanie prowadzi o. proboszcz Stanisław Pławecki CSsR/ o. Rafał Nowak CsSR - Heßstr. 24 i o. Tadeusz Trojan CSsR – Max-Kolmsperger-Str. 9a

 

Pierwsza Komunia Święta
Dzieci klas trzecich przygotowywane są do pełnego udziału w Eucharystii i sakramentu pojednania poprzez udział w katechezie szkolnej w Szkole Przedmiotów Ojczystych oraz comiesięczne spotkania liturgiczne.  Szkola ma teraz swoją siedzibę w budynku Maria-Ward-Gymnasium.Katechezy przygotowawcze do I Komunii Świętej prowadzi o. Tadeusz Trojan CSsR i o. Rafał Nowak CSsR. Katechezy przygotowawcze do I Komunii Świętej odbywają się w soboty o godz. 9.30 i 12.20 w budynku Maria-Ward-Gymnasium (Nymphenburg).


Sakrament bierzmowania
Przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedzone jest rocznym cyklem obowiązkowych spotkań katechetycznych i liturgicznych. Następna uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2022 r. Przygotowanie prowadzi o. Rafał Nowak CSsR. Katechezy przygotowawcze do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w soboty o godz. 10.30 i 11.30
w budynku Maria-Ward-Gymnasium.

Ostateczny termin zgłoszenia do Bierzmowania 2022 - 8.10.2021

Sakrament małżeństwa
Kurs przedmałżeński odbywa się w trzy razy w roku w miesiącach: październik-listopad, luty-marzec, czerwiec-lipiec. Terminy rozpoczęcia poszczególnych serii podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Przygotowanie prowadzi o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR.

Poradnia Rodzicielstwa Odpowiedzialnego
Porady dla narzeczonych i małżonków w czwartek po Mszy św. Prosimy o wcześniejszy kontakt: państwo Iwona i Andrzej Dziewiorowie, tel.: 089/2137 4290 (w godz. pracy biura parafialnego, porady socjalne).

Posługa duszpasterska dla chorych
Termin odwiedzin duszpasterskich chorego w domu czy w szpitalu ustala się w biurze parafialnym. Zachęcamy, aby wzywać kapłana z posługą sakramentalną nie tylko wtedy, gdy chory znajduje się w bardzo ciężkim stanie, ale również z okazji I piątku m – ca, rekolekcji oraz Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Indywidualna katecheza dla dorosłych
Dla osób dorosłych, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii Świętej i bierzmowania, istnieje możliwość indywidualnych katechez przygotowawczych, które prowadzi o. proboszcz dr Stanisław Pławecki CSsR