Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu do września 2021 r.

 

Połączenie Szkół Przyparafialnych
 
Po połączeniu Szkół Przedmiotów Ojczystych: im. Jana Pawła II i bł. bpa Michała Kozala powstała jedna szkoła:
 
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Polskiej Parafii Katolickiej, która od września 2021 ma nową siedzibę w budynku Maria-Ward-Gymnasium.
 
Wydarzenia i zdjęcia w galerii Szkoly im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu obejmują okres działania tej szkoły do momentu połączenia dwóch szkół, czyli do września 2021.
 
Informacje o działaności Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Polskiej Parafii Katolickiej  można przeczytać pod hasłem: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II.