Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

Uwaga!!! Zajęcia odwołane do 20.04.2020 r.

 
 
Zapisy do Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala
 

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala działa w monachijskiej dzielnicy Neuperlach przy kościele św. Moniki Max-Kolmsperger Str. 9a. Zajęcia szkolne odbywają się w pomieszczeniach parafialnych w sobotę w godzinach od 9.30 do 13.00 (oprócz ferii szkolnych).

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 187 uczniów. W szkole i przedszkolu pracuje 13 wykwalifikowanych nauczycieli.

Celem naszej Szkoły jest przekazanie uczniom wartości katolickich i patriotycznych. Zajęcia szkolne obejmują katechezę, naukę j. polskiego, wiedzę o Polsce z elementami geografii i historii, muzykę i śpiew.

Uczniowie naszej Szkoły corocznie biorą udział w Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech.

Od roku 2014 Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Monachium na Neuperlachu ma własny sztandar oraz patrona – Bł. Bpa Michała Kozala.

Cykliczne akademie oraz imprezy organizowane przez Szkołę:
- 1 Listopada – uczestnictwo we Mszy św. w byłym niemieckim Obozie Koncentracyjnym w Dachau
- 11 listopada – Msza św. oraz akademia patriotyczna z okazji Święta Niepodległości
- zabawa andrzejkowa dla dzieci i dorosłych
- św. Mikołaj oraz wigilie klasowe
- wieczór kolęd
- jasełka
- zabawa karnawałowa dla dzieci
- rekolekcje wielkopostne
- 3 maja - odpust parafialny
- Dzień Matki
- Dzień Rodzin (festyn sportowy)
- udział w Dniu Polskim w Monachium
- wycieczki klasowe

Zarząd Szkoły:

o. mgr Tadeusz Trojan CSsR - Przewodniczący Zarządu Szkoły

Beata Prudlo (przewodniczący Rady Rodziców)

Dyrekcja Szkoły:

mgr Beata Szatkowska - dyrektor 

mgr Magdalena Kułaga - zastępca dyrektora

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Renata Brunn

mgr Agnieszka Czajka-Baranowicz,

mgr Magdalena Kułaga 

mgr Alina Kucharuk-Koloniewicz,

mgr Marzena Lapot-Czajka,

mgr dk. Marek Nawrocki,

mgr. lic. o. Tadeusz Trojan CSsR (przewodniczący zarządu)

mgr Anna Pajonk,

mgr Agnieszka Papierowska,

mgr Anna Przybyło,

mgr Emilia Ramczykowska-Elgert

mgr Beata Szatkowska,

mgr Anna Rękosiewicz-Tankielun

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

przewodniczący: Beata Prudlo
zastępcy: Justyna Gallus, Jolanta Modlińska, Bogumiła Kust
sekretarz i skarbnik: Adam Tankielun

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

szkola