Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

 

Połączenie Szkół Przyparafialnych
 
Na spotkaniu Zarządów Szkół Przedmiotów Ojczystych: im. Jana Pawła II i bł. bpa Michała Kozala w dniu 12.03.2021 uzgodniono połączenie obydwu szkół.
 
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Polskiej Parafii Katolickiej od września 2021 ma nową siedzibę w budynku Maria-Ward-Gymnasium.
 
Informacje o działaności Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Polskiej Parafii Katolickiej mozna przeczytać pod hasłem: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II.