Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala działa w monachijskiej dzielnicy Neuperlach przy kościele św. Moniki Max-Kolmsperger Str. 9a. Zajęcia szkolne odbywają się w pomieszczeniach parafialnych w sobotę w godzinach od 9.30 do 13.00 (oprócz ferii szkolnych).

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 187 uczniów. W szkole i przedszkolu pracuje 13 wykwalifikowanych nauczycieli.

Celem naszej Szkoły jest przekazanie uczniom wartości katolickich i patriotycznych. Zajęcia szkolne obejmują katechezę, naukę j. polskiego, wiedzę o Polsce z elementami geografii i historii, muzykę i śpiew.

Uczniowie naszej Szkoły corocznie biorą udział w Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech.

Od roku 2014 Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Monachium na Neuperlachu ma własny sztandar oraz patrona – Bł. Bpa Michała Kozala.

Cykliczne akademie oraz imprezy organizowane przez Szkołę:
- Akademia „Gloria victis" poświęcona powstańcom warszawskim (ostatnia niedziela wrzesnia)
- 1 Listopada – uczestnictwo we Mszy św. w byłym niemieckim Obozie Koncentracyjnym w Dachau
- 11 listopada – Msza św. oraz akademia patriotyczna z okazji Święta Niepodległości
- zabawa andrzejkowa dla dzieci i dorosłych
- św. Mikołaj oraz wigilie klasowe
- wieczór kolęd
- jasełka
- zabawa karnawałowa dla dzieci
- rekolekcje wielkopostne
- Misterium Męki Pańskiej dla dzieci
- 3 maja - odpust parafialny
- Dzień Matki
- Dzień Rodzin (festyn sportowy)
- udział w Dniu Polskim w Monachium
- Bennofest
- wycieczki klasowe

Zarząd Szkoły:
o. mgr Rafał Nowak CSsR - Przewodniczący Zarządu Szkoły

mgr. Anna Rękosiewicz-Tankielun - Dyrektor Szkoły

mgr. Magdalena Kułaga - Wicedyrektor Szkoły

Monika Kozłowska (przewodniczący Rady Rodziców)

Justyna Gallus (zastępca Rady Rodziców)

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019:

mgr Renata Brunn

mgr Agnieszka Czajka-Baranowicz,

mgr Agnieszka Cinquantini,

mgr Elżbieta Król,

mgr Magdalena Kułaga (wicedyrektor)

mgr Alina Kucharuk-Koloniewicz,

mgr Marzena Lapot-Czajka,

mgr dk. Marek Nawrocki,

mgr o. Rafał Nowak CSsR (przewodniczący zarządu)

mgr Anna Pajonk,

mgr Agnieszka Papierowska,

mgr Anna Przybyło,

mgr Iwona Smól,

mgr Beata Szatkowska,

mgr Anna Rękosiewicz-Tankielun (dyrektor)

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

przewodniczący: Monika Kozłowska
zastępcy: Justyna Gallus
sekretarz i skarbnik: Adam  Tankielun

Przedstawiciele przedszkola:
Jolanta Modlińska

Przedstawiciele klas:

kl. 0: Iwona Drechsel

kl. I: Elżbieta Akdag

kl. II: Monika Ćwierz

kl. IIIa: Justyna Gallus, Jarosław Dziwura

kl. IIIb: Danuta Oleś

kl. IV:  Anna Wąsowicz-Graf, Adam Tankielun

kl. V: Zuzanna Karkula

kl. VI: Agnieszka Potoczny

kl. VII.: Anna Gawle

kl. VIII: Beata Prudło

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

senatSzkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala 

i Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

w swoich zadaniach na rok 2018/2019 są dofinansowywane

przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

wolnosc i demokracjaw ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą

za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.