Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala na Neuperlachu

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala działa w monachijskiej dzielnicy Neuperlach przy kościele św. Moniki Max-Kolmsperger Str. 9a. Zajęcia szkolne odbywają się w pomieszczeniach parafialnych w sobotę w godzinach od 9.30 do 13.00 (oprócz ferii szkolnych).

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 187 uczniów. W szkole i przedszkolu pracuje 13 wykwalifikowanych nauczycieli.

Celem naszej Szkoły jest przekazanie uczniom wartości katolickich i patriotycznych. Zajęcia szkolne obejmują katechezę, naukę j. polskiego, wiedzę o Polsce z elementami geografii i historii, muzykę i śpiew.

Uczniowie naszej Szkoły corocznie biorą udział w Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech.

Od roku 2014 Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Monachium na Neuperlachu ma własny sztandar oraz patrona – Bł. Bpa Michała Kozala.

Cykliczne akademie oraz imprezy organizowane przez Szkołę:
- Akademia „Gloria victis" poświęcona powstańcom warszawskim (ostatnia niedziela wrzesnia)
- 1 Listopada – uczestnictwo we Mszy św. w byłym niemieckim Obozie Koncentracyjnym w Dachau
- 11 listopada – Msza św. oraz akademia patriotyczna z okazji Święta Niepodległości
- zabawa andrzejkowa dla dzieci i dorosłych
- św. Mikołaj oraz wigilie klasowe
- wieczór kolęd
- jasełka
- zabawa karnawałowa dla dzieci
- rekolekcje wielkopostne
- Misterium Męki Pańskiej dla dzieci
- 3 maja - odpust parafialny
- Dzień Matki
- Dzień Rodzin (festyn sportowy)
- udział w Dniu Polskim w Monachium
- Bennofest
- wycieczki klasowe

Zarząd Szkoły:
o. mgr Rafał Nowak CSsR - Przewodniczący Zarządu Szkoły

mgr. Anna Rękosiewicz-Tankielun - Dyrektor Szkoły

mgr. Magdalena Kułaga - Wicedyrektor Szkoły

Jacek Mokrzycki (przewodniczący Rady Rodziców)

Magdalena Sitkowska (I zastepca Rady Rodziców)

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019:
mgr Renata Brunn, mgr Agnieszka Czajka-Baranowicz, mgr Magdalena Kułaga, mgr Alina Kucharuk-Koloniewicz, mgr Marzena Lapot-Czajka, mgr dk. Marek Nawrocki, mgr Anna Pajonk, Pelagia Pajonk, mgr Agnieszka Papierowska, mgr Anna Przybyło, mgr Emilia Ramczykowska-Elgert, mgr o. Rafał Nowak CSsR, mgr Anna Tankielun

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

przewodniczący: Jacek Mokrzycki
zastępcy: Magdalena Sitkowska, Joanna Mokrzycka
sekretarz i skarbnik: Adam  Tankielun

Przedstawiciele przedszkola:
Mariusz Guziak, Żaneta Hofmann, Anna Lyra, Renata Wolska

Przedstawiciele klas:

kl. 0: Paweł Madzarow, Ewa Romanowska, Anna Moskwa
kl. I: Joanna Mokrzycka
kl. IIA i B: Justyna Gallus, Bogumiła Kust
kl. III: Marcin Liczberski, Karina Piotrowska, Sylwia Spera
kl. IV:  Wioletta Jaworowska, Adam Tankielun

kl. V: Robert Łomnicki, Agnieszka Potoczny

kl. VI-VII: Anna Gawle

kl. II/III Gim.: Justyna Nowak, Ewa Trepka

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

senatSzkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala 

i Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

w swoich zadaniach na rok 2018 są dofinansowywane

przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

wolnosc i demokracjaw ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą

za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.