Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

logo szkoly 1Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Polskiej Parafii Katolickiej działała na Hesstr. od 1984 r. do 2021 r.
 
Z powodu licznych przeciwskazań dotyczących dalszego użytkowania pomieszczeń w budynkach parafii, po rocznej przerwie, szkoła wznowiła swą działalność we wrześniu 2021 r. w nowej siedzibie szkoły w budynku Maria-Ward-Gymnasium, niedaleko zamku Nymphenburg. 
 
Po połączeniu w marcu 2021 r. ze Szkołą Przedmiotów Ojczystych im. bł. Biskupa Michała Kozala na Neuperlachu (rok założenia 1990) działa jako Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II.
 
Placówka prowadzi zajęcia w soboty:

- dla uczniów klas od 0 do VIII w budynku Maria-Ward-Gymnasium w Nymphenburgu
- dla dzieci przedszkolnych i „zerówki”w budynku parafialnym na Neuperlachu

Zadaniem szkoły jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej mowy, kultury, historii i tradycji, podtrzymywanie więzi z Polską.

W szkole pracuje 20 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy realizują z dziećmi, w zależności od kategorii wiekowych, program nauczania opracowany wg nowej podstawy programowej MEN dla uczniów szkół polonijnych.
 
W kl. 0 - III nauczany jest język polski, katecheza oraz muzyka. W klasach starszych dzieci uczą się języka polskiego, katechezy oraz zdobywają wiedzę o Polsce.

W ramach lekcji katechezy uczniowie klas drugich przygotowują się do Sakramentu I Komunii św., a uczniowie klasy VIII do Sakramentu Bierzmowania.

Działalność dydaktyczna placówki jest urozmaicana poprzez uroczystości i imprezy okolicznościowe oraz konkursy.

Szkola ma własny sztandar, logo, hymn i motto „Wierni Bogu i Ojczystym Korzeniom”. Corocznie wydaje biuletyn obrazujący najważniejsze wydarzenia szkolne.

Ważnym organem wspomagającym funkcjonowanie szkoły jest corocznie wybierana Rada Rodziców.