Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Heßstr.

óSzkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

prowadzi zajęcia w soboty i w niedziele (z wyjątkiem ferii) w budynku PMK przy Heßstr. 24.

 

W sobotę w godz. 9.30 – 13.00 odbywają się lekcje dla uczniów klas od I do IX,
a w niedzielę w godz. 11.15 – 12.55 mają zajęcia dzieci przedszkolne i zerówka.

logoZadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej kultury, historii, tradycji i języka polskiego.

W szkole pracuje 14 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy realizują z dziećmi programy nauczania w zależności od kategorii wiekowych:

1. Przedszkole – maluszki, grupa średnia i zerówka 
2. Nauczanie początkowe – klasy I – III. Nauka katechezy, języka polskiego i śpiewu.
3. Szkoła podstawowa – klasy IV – VII.  Nauka katechezy, języka polskiego, historii Polski i geografii Polski.
4. Gimnazjum – klasy VIII – IX. Nauka katechezy, języka polskiego, historii Polski i geografii Polski.

Działalność dydaktyczna placówki jest urozmaicana poprzez rozmaite konkursy i imprezy.
Szczególnie dużą wagę szkoła przywiązuje do uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym.

Stąd też w kalendarzu imprez na stałe zagościły:
- jaselka, które są ważnym elementem spotkań opłatkowych całej wspólnoty parafialnej,
- wigilie klasowe,
- Święto Niepodległości,
- Dzień Patrona Szkoły, świętowany od 2005 r. tj. od czasu nadania szkole imienia Jana Pawła II
a także imprezy okolicznościowe np. odwiedziny św. Mikołaja, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, festyn sportowy i inne.

Szkoła może poszczycić się sporymi osiągnięciami:
- nasi uczniowie zdobywają laury na Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech
- udział w międzynarodowych spotkaniach szkół noszących imię Jana Pawła II.
- placówka ma własny sztandar, logo i motto „Wierni Bogu i Ojczystym Korzeniom”
- corocznie wydawany jest biuletyn obrazujący najważniejsze wydarzenia szkolne.

Szkoła powstała w 1984 roku. Jej zalążkiem była świetlica, do której uczęszczało 14 dzieci.

Obecnie do szkoły uczęszcza 194 dzieci.

Zarząd Szkoły

Przewodniczący – o. proboszcz dr Stanisław Pławecki
Wiceprzewodniczący – o. wikariusz mgr Rafał Nowak
Dyrektor Szkoły - mgr Maryla Majchrzak
Z-ca dyrektora – mgr Beata Tomczyk-Paniak
Przewodnicząca Rady Rodziców – Urszula Pliszka

 

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

mgr Ewa Bednorz, mgr Genowefa Bialkovski, mgr Karol Janiszek,

mgr Barbara Kłopotowska, mgr Mariola Kus de Barros ,

mgr Maryla Majchrzak, mgr Sylwia Mielko , mgr o.Rafał Nowak CssR ,

mgr Beata Schuhbauer , mgr Maria Sobolewska , mgr Jolanta Stolarczyk,

mgr s. Wiktoria Ślazyk SJK, mgr Beata Tomczyk-Paniak.

 

Rada Rodziców w roku szkolnnym 2017/2018

Przewodnicząca - Urszula Pliszka

Zastępca (sobota) - Agnieszka Oćwieja

Zastępca (niedziela) - Jakub Lubieniecki

Skarbnik - Jadwiga Wilgocka

Sekretarz - Aleksandra Radojewska

 

Przedstawiciele przedszkola i zerówki

grupa maluszków - Anna Augustyn, Małgorzata Pollert, Agnieszka Szczygieł, Tadeusz Sentek

grupa średniaków - Mariusz Sienkiewicz, Monika Lubieniecka

zerówka „0" - Andrzej Kotara, Agnieszka Rysiowska, Marta Katona, Kamila Wilczyńska, Angelika Zimak-Azizi

 

Przedstawiciele klas

kl. 1 - Agnieszka Oćwieja, Monika Grzeschik

kl. 2 - Aleksandra Rzytzek, Ewelina Miśkowiec

kl. 3a - Edyta Sihler, Bernardeta Ziemianin

kl. 3b - Monika Korniak-Słowik, Anna Walkowiak-Cap

kl. 4 - Dorota Sochacka-Talaga, Aleksandra Radojewska

kl. 5/6 - Marta Katona, Teresa Wilgocka, Marta Krasicka

kl. 7 - Urszula Pliszka, Jakub Lubieniecki

kl. 2/3 gim. - Ewelina Listwan, Leszek Taziniec, Beata Rudolf

______________________________________________________________________________________________________________

senat

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

i Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. bł. bpa Michała Kozala

w swoich zadaniach na rok 2017 są dofinansowywane

przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

wolnosc i demokracjaw ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą

za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.