Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Heßstr.

Uwaga!!!

Zajęcia odwołane do 20 kwietnia 2020 r.

 
 
Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II
prowadzi zajęcia w soboty i w niedziele (z wyjątkiem ferii) w budynku Polskiej Parafii Katolickiej przy Heßstr. 24.

 

W sobotę w godz. 9.30 – 13.00 odbywają się lekcje dla uczniów klas od I do VIII,
a w niedzielę w godz. 11.15 – 12.55 mają zajęcia dzieci przedszkolne i zerówka.

logoZadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej mowy, kultury, historii, tradycji, umacnianie poczucia więzi z Polską.

W szkole pracuje 14 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy realizują z dziećmi, w zależności od kategorii wiekowych, program nauczania opracowany w/g nowej podstawy programowej MEN:

1. Przedszkole – maluszki, grupa średnia i zerówka 
2. Nauczanie początkowe – klasy I – III. Nauka katechezy, języka polskiego i śpiewu.
3. Szkoła podstawowa – klasy IV – VIII.  Nauka katechezy, języka polskiego, historii Polski i geografii Polski.

Działalność dydaktyczna placówki jest urozmaicana poprzez rozmaite uroczystości, konkursy i imprezy.

Szczególnie dużą wagę szkoła przywiązuje do uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym. Stąd też w kalendarzu imprez na stałe zagościły:

- jaselka, które są ważnym elementem spotkań opłatkowych całej wspólnoty parafialnej,
- wigilie klasowe,
- Święto Niepodległości,
- Dzień Patrona Szkoły, świętowany od 2005 r. tj. od czasu nadania szkole imienia Jana Pawła II
a także imprezy okolicznościowe np. odwiedziny św. Mikołaja, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, festyn sportowy i inne.

Szkoła może poszczycić się sporymi osiągnięciami:
- nasi uczniowie zdobywają laury na Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech
- udział w międzynarodowych spotkaniach szkół noszących imię Jana Pawła II.
- placówka ma własny sztandar, logo i motto „Wierni Bogu i Ojczystym Korzeniom”
- corocznie wydawany jest biuletyn obrazujący najważniejsze wydarzenia szkolne.

Szkoła powstała w 1984 roku. Jej zalążkiem była świetlica, do której uczęszczało 14 dzieci.

Obecnie do szkoły uczęszcza 200 dzieci.

Zarząd Szkoły

Przewodniczący – o. proboszcz dr Stanisław Pławecki
Wiceprzewodniczący – o. wikariusz mgr Rafał Nowak 
Dyrektor Szkoły - mgr Maryla Majchrzak
Z-ca dyrektora – mgr Beata Tomczyk-Paniak
Przewodnicząca Rady Rodziców – Urszula Pliszka

 

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

mgr Monika Bartczak, mgr Ewa Bednorz, mgr Genowefa Bialkovski, mgr Karol Janiszek, mgr Barbara Kłopotowska, mgr Maryla Majchrzak, mgr Sylwia Mielko, mgr Marek Nawrocki, o. mgr Rafał Nowak CSsR, mgr Beata Schuhbauer, mgr Maria Sobolewska, mgr Celina Szczepanik, mgr s. Wiktoria Ślazyk SJK, mgr Beata Tomczyk-Paniak.

 

Rada Rodziców w roku szkolnnym 2019/2020

Przewodnicząca - Urszula Pliszka

Zastępca w szkole - Jakub Lubieniecki

Zastępca w przedszkolu - Małgorzata Pollert

Skarbnik - Jadwiga Wilgocka

Sekretarz - Aleksandra Kiecak

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

senat

PATRONATnad szkołą

W tym roku działalność naszej SPO im. Jana Pawła II jest dofinansowywana w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu „Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech – kontynuacja”.

 wolnosc i demokracja