Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II przy Heßstr.

 
Zapisy do Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II
i przedszkola przy Polskiej Parafii Katolickiej (Heßstr.24)
 
Dyrekcja Szkoły informuje, że nie prowadzi naboru nowych uczniów do szkoły podstawowej i do klasy „O” oraz dzieci do grupy 4-latków na rok szkolny 2019/2020 w związku z brakiem miejsc w poszczególnych klasach i grupach.
W przypadku wolnych miejsc (rezygnacja z nauki w naszej szkole) będzie przeprowadzona po 3.10.2019 rekrutacja uzupełniająca.
Pierwszeństwo w przyjęciu do poszczególnych klas i grup będą miały dzieci posiadające rodzeństwo już uczęszczające do naszej placówki.
Zapisów dzieci do grupy maluszków (rok ur. 2016) będzie można dokonać w niedzielę, 15.09. 2019 po Mszy św. o godz. 10.00.

 

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

prowadzi zajęcia w soboty i w niedziele (z wyjątkiem ferii) w budynku Polskiej Parafii Katolickiej przy Heßstr. 24.

 

W sobotę w godz. 9.30 – 13.00 odbywają się lekcje dla uczniów klas od I do VIII,
a w niedzielę w godz. 11.15 – 12.55 mają zajęcia dzieci przedszkolne i zerówka.

logoZadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej mowy, kultury, historii, tradycji, umacnianie poczucia więzi z Polską.

W szkole pracuje 14 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy realizują z dziećmi, w zależności od kategorii wiekowych, program nauczania opracowany w/g nowej podstawy programowej MEN:

1. Przedszkole – maluszki, grupa średnia i zerówka 
2. Nauczanie początkowe – klasy I – III. Nauka katechezy, języka polskiego i śpiewu.
3. Szkoła podstawowa – klasy IV – VIII.  Nauka katechezy, języka polskiego, historii Polski i geografii Polski.

Działalność dydaktyczna placówki jest urozmaicana poprzez rozmaite uroczystości, konkursy i imprezy.

Szczególnie dużą wagę szkoła przywiązuje do uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym. Stąd też w kalendarzu imprez na stałe zagościły:

- jaselka, które są ważnym elementem spotkań opłatkowych całej wspólnoty parafialnej,
- wigilie klasowe,
- Święto Niepodległości,
- Dzień Patrona Szkoły, świętowany od 2005 r. tj. od czasu nadania szkole imienia Jana Pawła II
a także imprezy okolicznościowe np. odwiedziny św. Mikołaja, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, festyn sportowy i inne.

Szkoła może poszczycić się sporymi osiągnięciami:
- nasi uczniowie zdobywają laury na Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech
- udział w międzynarodowych spotkaniach szkół noszących imię Jana Pawła II.
- placówka ma własny sztandar, logo i motto „Wierni Bogu i Ojczystym Korzeniom”
- corocznie wydawany jest biuletyn obrazujący najważniejsze wydarzenia szkolne.

Szkoła powstała w 1984 roku. Jej zalążkiem była świetlica, do której uczęszczało 14 dzieci.

Obecnie do szkoły uczęszcza 200 dzieci.

Zarząd Szkoły

Przewodniczący – o. proboszcz dr Stanisław Pławecki
Wiceprzewodniczący – o. mgr Adam Dudek
Dyrektor Szkoły - mgr Maryla Majchrzak
Z-ca dyrektora – mgr Beata Tomczyk-Paniak
Przewodnicząca Rady Rodziców – Urszula Pliszka

 

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

mgr Monika Bartczak, mgr Ewa Bednorz, mgr Genowefa Bialkovski,

mgr Urszula Czuczwara, mgr o. Adam Dudek CSsR, mgr Karol Janiszek, 

mgr Barbara Kłopotowska, mgr Mariola Kus de Barros, mgr Maryla Majchrzak,

mgr Sylwia Mielko, mgr Beata Schuhbauer, mgr Maria Sobolewska, 

mgr s. Wiktoria Ślazyk SJK, mgr Beata Tomczyk-Paniak.

 

Rada Rodziców w roku szkolnnym 2018/2019

Przewodnicząca - Urszula Pliszka

Zastępca (sobota) - Agnieszka Oćwieja

Zastępca (niedziela) - Agata Sienkiewicz

Skarbnik - Jadwiga Wilgocka

Sekretarz - Jakub Lubieniecki

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

senat

PATRONAT

Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II wspiera finansowo Fundacja Wolność i Demokracja, realizując projekt:

„Pod znakiem Białego Orła.Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polonijnego w Niemczech”

w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.


wolnosc i demokracja