Rada Parafialna Polskiej Parafii Monachium

Rada Parafialna stanowi grono osób duchownych i świeckich służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego.

rada 2018 a

 

Rada Parafialna kadencji 2018-2022

Przewodniczący: mgr inż. Wojciech Grądalski

Wiceprzewodnicząca: Jadwiga Teresa Wilgocka

Sekretarz: dr med. Joanna Lange

Członkowie: mgr inż. Dariusz Arsan, mgr Aleksandra Bezuszko, Tadeusz Hajduk, Andrzej Halemba, Joanna Horbacz, Aleksandra Kupczak, inż. Andrzej Majchrzak, mgr inż. Beata Modzelewska-Kowalewska, Pelagia Pajonk, Zofia Pajonk, mgr inż. Alina Richter, Ewa Rogowska, mgr Tomasz Stojak, mgr inż. Urszula Szpetkowska, Bernadeta Ziemianin.