Wikariusz. Ojciec mgr Rafał Nowak CSsR

o. Nowak rafalOjciec Rafał Nowak urodził się 22.01.1986 r. w Toruniu. Po ukończeniu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, w roku 2005 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Krakowie, gdzie w latach 2005 – 2007 studiował filozofię. W 2008 r., po ukończeniu nowicjatu w Lubaszowej, rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino Migliore, 26.05.2012 r. W latach 2012 – 2016 pracował jako wikariusz i katecheta w parafii p.w. NMP Matki Pocieszenia we Wrocławiu. Od 1.09.2016 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Polskiej Parafii w Monachium.