WAŻNA INFORMACJA – AKTUALIZACJA 08.06.2021

info 1
 
Drodzy Parafianie!
 
Cieszymy się, że sytuacja pandemiczna w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie. Niemniej jednak kuria monachijska pismem z dnia 07.06.br. zobowiązuje nas do dalszego przestrzegania w kościołach dotychczasowych przepisów sanitarnych wydanych przez rząd bawarski.
 
Jedyna zmiana dotyczy śpiewu wiernych podczas nabożeństw i Mszy św.
 
W nabożeństwach i Mszach św. mogą uczestniczyć tylko te osoby, które:
· nie mają żadnych symptomów chorobowych
· nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktów z osobą chorą na Covid-19
· zgłosiły się wcześniej na listę uczestników Mszy św.
 
Wierni, którzy są na liście uczestników Mszy św.:
· powinni przyjść najpóźniej 15 min. przed rozpoczęciem Mszy św., zaraz po rozpoczęciu Mszy św. drzwi kościoła są zamykane
· muszą mieć maski FFP2 zakrywające usta i nos podczas wchodzenia do kościoła i podczas całej Mszy św. (z wyjątkiem momentu przyjmowania Komunii św.) oraz zachować odstęp 1,5 m
· Komunię św. należy przyjmować zasadniczo na rękę; wierni, którzy jednak bardzo pragną przyjąć ją do ust, powinni utworzyć osobną kolejkę
· jeśli tygodniowa zachorowalność na Covid-19 nie przekracza 100 osób, wierni mogą śpiewać podczas nabożeństw (nie ściągając maski).
 
Bardzo prosimy o respektowanie powyższych przepisów mając nadzieję na rychły powrót do normalności.
 
W związku z obecną sytuacją pandemiczną dalej aktualna jest dyspensa arcybiskupa monachijskiego od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielno-świątecznej dla osób, dla których zabraknie miejsc w kościele. Zaleca się w tym przypadku skorzystanie z transmisji.
 
Wasi Duszpasterze