Połączenie Szkół Przyparafialnych i zapisy na rok szkolny 2021/2022

info 7Na spotkaniu Zarządów Szkół Przedmiotów Ojczystych: im. Jana Pawła II i bł. bpa Michała Kozala w dniu 12.03.2021 uzgodniono połączenie obydwu szkół, które od września br. będą miały nową siedzibę w budynku Maria-Ward-Gymnasium.
 
Ponadto zdecydowano o utworzeniu filii SPO dla klas 0 – III przy parafii na Neuperlach.
 
Od 18 września br. rozpoczną się zajęcia w ramach Szkoły Przedmiotów Ojczystych w budynku Maria Ward Gymnasium, tuż obok zamku Nymphenburg. Konieczność znalezienia nowych pomieszczeń dla naszych Szkół Przedmiotów Ojczystych podyktowana była faktem, że używane dotychczas pomieszczenia były zbyt małe i nie spełniały wymogów przeciwpożarowych.
 
Prosimy o zgłaszanie uczniów do klas 0-8 najpóźniej do 10 lipca br. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej naszej parafii (zakladka: Szkoły Przedmiotów Ojczystych).
Wśród przedmiotów ojczystych ważne miejsce zajmuje katecheza, zwłaszcza przygotowanie do I Komunii i Bierzmowania.
 
Dzieci do I Komunii należy zgłaszać na osobnym formularzu (formularz na stronie internetowej naszej parafii).