13.4.2014 Niedziela Palmowa w kościele św. Józefa

fot. Beata Modzelewska-Kowalewska