24-29.4.2014 Pielgrzymka do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II i Jana XXIII. Cz. 3

fot. Beata Modzelewska-Kowalewska