16.3.2014 Poświęcenie sztandaru Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu i nadanie jej imienia bł. ks. biskupa Michała Kozala

fot. Ewa Dudek, Beata Modzelewska-Kowalewska