1.6.2014 Jubileusz 30-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Msza św.

fot. Ewelina Charłaszów (1-80), Beata Modzelewska-Kowalewska (81-94), Ewa Dudek (95-127)