1.6.2014 Jubileusz 30-lecia Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II. Akademia

fot. Ewelina Charłaszów