11.10.2014 Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

fot. Ewelina Listwan (1-18), Jakub Lubieniecki (19-79)