3.4.2015 Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju

fot. Marek Nowak