19.4.2015 Program słowno-muzyczny z okazji I-szej rocznicy kanonizacji Papieża Polaka

fot. Ewa Dudek