29.4.2015 70 rocznica wyzwolenia obozu KZ Dachau. Msza św. Cz. 1

fot. Beata Modzelewska-Kowalewska, Barbara Małoszewska, Ewelina Charłaszów