14.6.2015 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Tomasza Sadowskiego

fot. Robert Lomnicki (001-147), Beata Modzelewska-Kowalewska (148-192)