10.10.2015 70-ta rocznica śmierci błogosławonego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego. Obchody w KZ Dachau

fot. Barbara Małoszewska, Bogdan Żurek