11.11.2015 Święto Niepodległości Polski w kościele św. Barbary

fot. Maciej Osiadły