18-24.10.2015 Pielgrzymka do Włoch

fot. Beata Modzelewska-Kowalewska