10.10.2015 Dzień Edukacji Narodowej w szkole Przedmiotów Ojczystych im. Bł. Bpa Michała Kozala na Neuperlachu

fot. Bartosz Wójcik