14.11.2015 Uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Neuperlachu modlili się za Ojczyznę

fot. Marcin Niedobecki