5.12.2015 List gratulacyjny dla nauczycieli SPO im. Bł. Bpa Michała Kozala