28.3.2015 Przygotowywanie palm na Niedzielę Palmową w SPO im. Jana Pawła II

fot. Marcin Niedobecki