16.5.2015 Ojciec Krzysztof Wieliczko OSPPE – gościem SPO im. Jana Pawła II

fot. Marcin Niedobecki