17.10.2015 Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II

fot. Jakub Cap