24.10.2015 Uczniowie Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II uporządkowali mogiłę Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Południowym

fot. Agnieszka Oćwieja