11.3.2016 Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu dzieci w kościele św. Moniki

fot. Marcin Niedobecki