2.5.2016 Odznaczenie prof. Piotra Małoszewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą

fot. Katarzyna Ciesielska, Jan Małoszewski, Krzysztof Stępkowski