1.5.2016 71 rocznica wyzwolenia obozu w Dachau

fot. Maximilian Halemba