15.10.2016 Bal charytatywny

fot. Beata Modzelewska-Kowalewska