22-23.10.2016 Dni skupienia Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca

fot. Dariusz Arsan